به تارنمای سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق خوش آمدید.
Loading

لیست فایل های ویدئو

نیروگاه بادی منجیل
۱۳ مرتبه مشاهده شده ۲,۰۱۵ روز ۲ ساعت ۵۲ دقیقه ۵۱ ثانیه قبل ۴۴,۶۹۱.۴ کیلوبایت
برق رسانی روستای دره چین استان لرستان
۱ مرتبه مشاهده شده ۲,۰۱۵ روز ۳ ساعت ۱۰ دقیقه ۴۸ ثانیه قبل ۳۹,۶۸۱.۲ کیلوبایت
نیروگاه حرارتی خورشیدی شیراز
۱ مرتبه مشاهده شده ۲,۰۱۵ روز ۴ ساعت ۲۰ دقیقه ۴۶ ثانیه قبل ۳۳,۴۵۷.۶ کیلوبایت
نیروگاه بادی بینالود استان خراسان
۲ مرتبه مشاهده شده ۲,۰۱۵ روز ۴ ساعت ۴۵ دقیقه ۷ ثانیه قبل ۳۱,۴۲۳.۴ کیلوبایت
صفحه ۱ از ۳ ۲ ۳