Loading

لیست فایل های ویدئو

نیروگاه بادی منجیل
۱۶ مرتبه مشاهده شده ۲,۷۸۱ روز ۱ ساعت ۹ دقیقه ۲۵ ثانیه قبل ۴۴,۶۹۱.۴ کیلوبایت
برق رسانی روستای دره چین استان لرستان
۴ مرتبه مشاهده شده ۲,۷۸۱ روز ۱ ساعت ۲۷ دقیقه ۲۲ ثانیه قبل ۳۹,۶۸۱.۲ کیلوبایت
نیروگاه حرارتی خورشیدی شیراز
۴ مرتبه مشاهده شده ۲,۷۸۱ روز ۲ ساعت ۳۷ دقیقه ۲۰ ثانیه قبل ۳۳,۴۵۷.۶ کیلوبایت
نیروگاه بادی بینالود استان خراسان
۵ مرتبه مشاهده شده ۲,۷۸۱ روز ۳ ساعت ۱ دقیقه ۴۱ ثانیه قبل ۳۱,۴۲۳.۴ کیلوبایت
« قبلی صفحه ۱ از ۳ ۲ ۳ بعدی »