به تارنمای سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق خوش آمدید.
Loading

لیست فایل های ویدئو

نیروگاه بادی منجیل
۱۵ مرتبه مشاهده شده ۲,۴۴۴ روز ۱۲ ساعت ۶ دقیقه ۳۲ ثانیه قبل ۴۴,۶۹۱.۴ کیلوبایت
برق رسانی روستای دره چین استان لرستان
۳ مرتبه مشاهده شده ۲,۴۴۴ روز ۱۲ ساعت ۲۴ دقیقه ۲۹ ثانیه قبل ۳۹,۶۸۱.۲ کیلوبایت
نیروگاه حرارتی خورشیدی شیراز
۳ مرتبه مشاهده شده ۲,۴۴۴ روز ۱۳ ساعت ۳۴ دقیقه ۲۷ ثانیه قبل ۳۳,۴۵۷.۶ کیلوبایت
نیروگاه بادی بینالود استان خراسان
۴ مرتبه مشاهده شده ۲,۴۴۴ روز ۱۳ ساعت ۵۸ دقیقه ۴۸ ثانیه قبل ۳۱,۴۲۳.۴ کیلوبایت
صفحه ۱ از ۳ ۲ ۳