به تارنمای سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق خوش آمدید.
Loading

لیست فایل های ویدئو

نیروگاه بادی منجیل
۱۶ مرتبه مشاهده شده ۲,۶۴۱ روز ۱۷ ساعت ۳۰ دقیقه ۶ ثانیه قبل ۴۴,۶۹۱.۴ کیلوبایت
برق رسانی روستای دره چین استان لرستان
۴ مرتبه مشاهده شده ۲,۶۴۱ روز ۱۷ ساعت ۴۸ دقیقه ۳ ثانیه قبل ۳۹,۶۸۱.۲ کیلوبایت
نیروگاه حرارتی خورشیدی شیراز
۴ مرتبه مشاهده شده ۲,۶۴۱ روز ۱۸ ساعت ۵۸ دقیقه ۱ ثانیه قبل ۳۳,۴۵۷.۶ کیلوبایت
نیروگاه بادی بینالود استان خراسان
۵ مرتبه مشاهده شده ۲,۶۴۱ روز ۱۹ ساعت ۲۲ دقیقه ۲۲ ثانیه قبل ۳۱,۴۲۳.۴ کیلوبایت
صفحه ۱ از ۳ ۲ ۳