به تارنمای سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق خوش آمدید.
Loading

لیست فایل های ویدئو

نیروگاه بادی منجیل
۱۳ مرتبه مشاهده شده ۲,۱۲۹ روز ۳ ساعت ۳۶ دقیقه ۱۶ ثانیه قبل ۴۴,۶۹۱.۴ کیلوبایت
برق رسانی روستای دره چین استان لرستان
۱ مرتبه مشاهده شده ۲,۱۲۹ روز ۳ ساعت ۵۴ دقیقه ۱۳ ثانیه قبل ۳۹,۶۸۱.۲ کیلوبایت
نیروگاه حرارتی خورشیدی شیراز
۱ مرتبه مشاهده شده ۲,۱۲۹ روز ۵ ساعت ۴ دقیقه ۱۱ ثانیه قبل ۳۳,۴۵۷.۶ کیلوبایت
نیروگاه بادی بینالود استان خراسان
۲ مرتبه مشاهده شده ۲,۱۲۹ روز ۵ ساعت ۲۸ دقیقه ۳۲ ثانیه قبل ۳۱,۴۲۳.۴ کیلوبایت
صفحه ۱ از ۳ ۲ ۳