به تارنمای سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق خوش آمدید.
Loading

لیست فایل های ویدئو

نیروگاه بادی منجیل
۱۶ مرتبه مشاهده شده ۲,۶۱۱ روز ۱۳ ساعت ۷ دقیقه ۲۵ ثانیه قبل ۴۴,۶۹۱.۴ کیلوبایت
برق رسانی روستای دره چین استان لرستان
۴ مرتبه مشاهده شده ۲,۶۱۱ روز ۱۳ ساعت ۲۵ دقیقه ۲۲ ثانیه قبل ۳۹,۶۸۱.۲ کیلوبایت
نیروگاه حرارتی خورشیدی شیراز
۴ مرتبه مشاهده شده ۲,۶۱۱ روز ۱۴ ساعت ۳۵ دقیقه ۲۰ ثانیه قبل ۳۳,۴۵۷.۶ کیلوبایت
نیروگاه بادی بینالود استان خراسان
۵ مرتبه مشاهده شده ۲,۶۱۱ روز ۱۴ ساعت ۵۹ دقیقه ۴۱ ثانیه قبل ۳۱,۴۲۳.۴ کیلوبایت
صفحه ۱ از ۳ ۲ ۳