Loading

لیست فایل های ویدئو

نیروگاه بادی منجیل
۱۶ مرتبه مشاهده شده ۲,۷۱۶ روز ۴ ساعت ۶ دقیقه ۵۴ ثانیه قبل ۴۴,۶۹۱.۴ کیلوبایت
برق رسانی روستای دره چین استان لرستان
۴ مرتبه مشاهده شده ۲,۷۱۶ روز ۴ ساعت ۲۴ دقیقه ۵۱ ثانیه قبل ۳۹,۶۸۱.۲ کیلوبایت
نیروگاه حرارتی خورشیدی شیراز
۴ مرتبه مشاهده شده ۲,۷۱۶ روز ۵ ساعت ۳۴ دقیقه ۴۹ ثانیه قبل ۳۳,۴۵۷.۶ کیلوبایت
نیروگاه بادی بینالود استان خراسان
۵ مرتبه مشاهده شده ۲,۷۱۶ روز ۵ ساعت ۵۹ دقیقه ۱۰ ثانیه قبل ۳۱,۴۲۳.۴ کیلوبایت
« قبلی صفحه ۱ از ۳ ۲ ۳ بعدی »